Latest News :

Piace: Watashi no Italian ตอนที่ 1-12/12 ซับไทย

Piace: Watashi no Italian ตอนที่ 1-12/12 ซับไทย

เนื้อเรื่องเกี่ยวกับนักเรียนมัธยมปลายหญิง นานาเซะ โมรินะ พนักงานใหม่ที่มาทำงานที่ร้าน Trattoria Festa ร้านอาหารอิตาเลียน ที่ซึ่งมีพนักง... Check the for all episode