Latest News :

K-ON!! เค-อง!! ภาค1-2 พากย์ไทย

Posted by at 11 มิ.ย. 2558

เรื่องย่อ 
เรื่อง ราว ฮิราซาว่า ยูอิ ที่เพิ่งเริ่มต้นชีวิตของนักเรียน ม. ปลายของเธอ แต่เธอไม่รู้ว่ จะเข้าชมรมไหนดีในขณะ ทีริทสึ ซึ่งต้องการที่จะหาคนเข้า ชมรม K-ONเนื่อง จาก รุ่น พี่ที่อยู่ชมรม K-ON ได้จบไปหมดแล้วแต่ชมรม นี้กำลังจะ ถูก ยุบโดยตามกฏของโรงเรียน ถ้าไม่มีสมาชิก ชมรมอย่าง น้อย 4 คน ก่อนสิ้นเดือนเมษายนริทสึจึง ชวน แกมบังคับ มิโอะเพื่อนสนิท ของเธอให้เข้า ร่วม ชมรมด้วย ต่อมา โคโตบุกิ สึมุกิก็มาที่ห้องดนตรีเพื่อ จะ ขอเข้าชมรม ประ สานเสียงแต่ว่าริทสึชักชวนให้เข้า ร่วม ชมรม K-ON ซึ่ง เธอก็ตอบตกลง เพื่อหาสมาชิกคน ที่ 4
K-ON!! ภาค 1รหัส : anime-i.com

K-ON!! ตอนที่ 1

360p / 480p / 720p

K-ON!! ตอนที่ 2

360p / 480p / 720p

K-ON!! ตอนที่ 3

360p / 480p / 720p

K-ON!! ตอนที่ 4

360p / 480p / 720p

K-ON!! ตอนที่ 5

360p / 480p / 720p

K-ON!! ตอนที่ 6

360p / 480p / 720p

K-ON!! ตอนที่ 7

360p / 480p / 720p

K-ON!! ตอนที่ 8

360p / 480p / 720p

K-ON!! ตอนที่ 9

360p / 480p / 720p

K-ON!! ตอนที่ 10

360p / 480p / 720p

K-ON!! ตอนที่ 11

360p / 480p / 720p

K-ON!! ตอนที่ 12

360p / 480p / 720p

K-ON!! ตอนที่ 13

360p / 480p / 720p

K-ON!! ตอนที่ 14

360p / 480p / 720pK-ON!! ภาค 2

K-ON!! SS2 ตอนที่ 1

360p / 480p / 720p

K-ON!! SS2 ตอนที่ 2

360p / 480p / 720p

K-ON!! SS2 ตอนที่ 3

360p / 480p / 720p

K-ON!! SS2 ตอนที่ 4

360p / 480p / 720p

K-ON!! SS2 ตอนที่ 5

360p / 480p / 720p

K-ON!! SS2 ตอนที่ 6

360p / 480p / 720p

K-ON!! SS2 ตอนที่ 7

360p / 480p / 720p

K-ON!! SS2 ตอนที่ 8

360p / 480p / 720p

K-ON!! SS2 ตอนที่ 9

360p / 480p / 720p

K-ON!! SS2 ตอนที่ 10

360p / 480p / 720p

K-ON!! SS2 ตอนที่ 11

360p / 480p / 720p

K-ON!! SS2 ตอนที่ 12

360p / 480p / 720p

K-ON!! SS2 ตอนที่ 13

360p / 480p / 720p

K-ON!! SS2 ตอนที่ 14

360p / 480p / 720p

K-ON!! SS2 ตอนที่ 15

360p / 480p / 720p

K-ON!! SS2 ตอนที่ 16

360p / 480p / 720p

K-ON!! SS2 ตอนที่ 17

360p / 480p / 720p

K-ON!! SS2 ตอนที่ 18

360p / 480p / 720p

K-ON!! SS2 ตอนที่ 19

360p / 480p / 720p

K-ON!! SS2 ตอนที่ 20

360p / 480p / 720p

K-ON!! SS2 ตอนที่ 21

360p / 480p / 720p

K-ON!! SS2 ตอนที่ 22

360p / 480p / 720p

K-ON!! SS2 ตอนที่ 23

360p / 480p / 720p

K-ON!! SS2 ตอนที่ 24

360p / 480p / 720p

K-ON!! SS2 ตอนที่ 25

360p / 480p / 720p

K-ON!! SS2 ตอนที่ 26

360p / 480p / 720p

K-ON!! SS2 ตอนที่ 27

360p / 480p / 720p

Share this Post :

0 ความคิดเห็น: