Latest News :

Yami Shibai 3rd Season ตอนที่1-13/13 ซับไทย

Posted by at 15 มี.ค. 2560เรื่องราวของ Yami Shibai จะเป็นเรื่องเล่าสยองประมาณ 6 นาที ที่มีที่มาจากตำนานต่างๆ โดยนำเสนอเนื้อเรื่องผ่านรูปแบบภาพกระดาษแบบยุคสมัย Showa

ภาคอื่นๆ
Yami Shibai 3rd Season (ภาค3)
Yami Shibai 4th Season (ภาค4)
Yami Shibai 5th Season (ภาค5)

Yami Shibai 3rd Season ตอนที่ 1 / สำรอง
Yami Shibai 3rd Season ตอนที่ 2 / สำรอง
Yami Shibai 3rd Season ตอนที่ 3 / สำรอง
Yami Shibai 3rd Season ตอนที่ 4 / สำรอง
Yami Shibai 3rd Season ตอนที่ 5 / สำรอง
Yami Shibai 3rd Season ตอนที่ 6 / สำรอง
Yami Shibai 3rd Season ตอนที่ 7 / สำรอง
Yami Shibai 3rd Season ตอนที่ 8 / สำรอง
Yami Shibai 3rd Season ตอนที่ 9 / สำรอง
Yami Shibai 3rd Season ตอนที่ 10 / สำรอง
Yami Shibai 3rd Season ตอนที่ 11 / สำรอง
Yami Shibai 3rd Season ตอนที่ 12 / สำรอง
Yami Shibai 3rd Season ตอนที่ 13 END / สำรอง

สำรอง

Share this Post :

0 ความคิดเห็น: