Latest News :

Magi – Sinbad No Bouken ตอนที่1-13/13 ซับไทย

Posted by at 19 ก.ค. 2559เรื่องย่อ อนิเมะ Spin Off ภาคแยกจากเนื้อเรื่องหลักของ Magi”  เนื้อเรื่องนี้จะย้อนเรื่องราวอดีตไปในสมัยที่ “ซินแบด” ยังเด็กอยู่ จะได้รู้เรื่องราวความเป็นมาของซินแบดว่าเป็นมายังไงและต้องผ่านอะไรมาบ้าง
สำรอง

Magi: Sinbad no Bouken (TV) ตอนที่ 1 / สำรอง 
Magi: Sinbad no Bouken (TV) ตอนที่ 2 / สำรอง 
Magi: Sinbad no Bouken (TV) ตอนที่ 3 / สำรอง 
Magi: Sinbad no Bouken (TV) ตอนที่ 4 / สำรอง 
Magi: Sinbad no Bouken (TV) ตอนที่ 5 / สำรอง 
Magi: Sinbad no Bouken (TV) ตอนที่ 6 / สำรอง 
Magi: Sinbad no Bouken (TV) ตอนที่ 7 / สำรอง 
Magi: Sinbad no Bouken (TV) ตอนที่ 8 / สำรอง 
Magi: Sinbad no Bouken (TV) ตอนที่ 9 / สำรอง 
Magi: Sinbad no Bouken (TV) ตอนที่ 10 / สำรอง 
Magi: Sinbad no Bouken (TV) ตอนที่ 11 / สำรอง 
Magi: Sinbad no Bouken (TV) ตอนที่ 12-13 END / สำรอง 


Share this Post :

0 ความคิดเห็น: