Latest News :

Masou Gakuen HxH ตอนที่1-12/12+SP ซับไทย [BD 4K UNCEN]

Posted by at 20 ก.ค. 2560


เรื่องย่อ คิซึนะ ได้มาเรียนต่อในโรงเรียนที่พี่สาวแนะนำ ถึงจะไม่มีความสามารถพอที่ใช้เกราะ Zerosu ในการสู้ แต่เขาสามารถเพิ่มพลังให้สาวๆ คนอื่นได้ ด้วยการกระตุ้นความรู้สึกของพวกเธอด้วยการสัมผัสทางร่างกาย

Masou Gakuen HxH ตอนที่ 3 / สำรอง / สำรอง สำรอง
Masou Gakuen HxH ตอนที่ 4 / สำรอง / สำรอง สำรอง
Masou Gakuen HxH ตอนที่ 5 / สำรอง / สำรอง สำรอง
Masou Gakuen HxH ตอนที่ 6 / สำรอง / สำรอง สำรอง
Masou Gakuen HxH ตอนที่ 7 / สำรอง / สำรอง / สำรอง 
Masou Gakuen HxH ตอนที่ 8 / สำรอง สำรอง / สำรอง
Masou Gakuen HxH ตอนที่ 9 / สำรอง / สำรอง / สำรอง
Masou Gakuen HxH ตอนที่ 10 / สำรอง / สำรอง / สำรอง
Masou Gakuen HxH ตอนที่ 11 / สำรอง สำรอง สำรอง 
Masou Gakuen HxH ตอนที่ 12 / สำรอง สำรอง สำรอง 
Masou Gakuen HxH SP ตอนที่ 1 สำรอง สำรอง /
Masou Gakuen HxH SP ตอนที่ 2 สำรอง 
Masou Gakuen HxH SP ตอนที่ 3 สำรอง 
Masou Gakuen HxH SP ตอนที่ 4 สำรอง 

Share this Post :

0 ความคิดเห็น: