Latest News :

Ani tore! XX: hitotsu yane no shita de ตอนที่ 1-12/12 ซับไทย

Posted by at 22 ธ.ค. 2559

Anitore! XX
Ani Tore!! XX: Hitotsu Yane no Shita deเรื่องย่อ : อนิเมะออกกำลังกาย เนื้อเรื่องของ 5 สาวที่ตั้งใจจะเป็นไอดอล แต่ละคนจะมีตารางการออกกำลังกายในแต่ละวันแตกต่างกันไป และจะมีตัวละครสาวที่ชื่อ Sukura เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งคน

Ani tore! XX: hitotsu yane no shita de ตอนที่ 1 / สำรอง สำรอง สำรอง
Ani tore! XX: hitotsu yane no shita de ตอนที่ 2 / สำรอง สำรอง สำรอง สำรอง
Ani tore! XX: hitotsu yane no shita de ตอนที่ 3 / สำรอง สำรอง สำรอง สำรอง
Ani tore! XX: hitotsu yane no shita de ตอนที่ 4 / สำรอง สำรอง สำรอง สำรอง
Ani tore! XX: hitotsu yane no shita de ตอนที่ 5 / สำรอง สำรอง สำรอง สำรอง
Ani tore! XX: hitotsu yane no shita de ตอนที่ 6 / สำรอง สำรอง สำรอง สำรอง
Ani tore! XX: hitotsu yane no shita de ตอนที่ 7 / สำรอง สำรอง สำรอง สำรอง 
Ani tore! XX: hitotsu yane no shita de ตอนที่ 8 / สำรอง สำรอง สำรอง สำรอง  
Ani tore! XX: hitotsu yane no shita de ตอนที่ 9 / สำรอง สำรอง สำรอง 
Ani tore! XX: hitotsu yane no shita de ตอนที่ 10 / สำรอง สำรอง สำรอง 
Ani tore! XX: hitotsu yane no shita de ตอนที่ 11 / สำรอง สำรอง สำรอง 
Ani tore! XX: hitotsu yane no shita de ตอนที่ 12 / สำรอง สำรอง สำรอง 


Share this Post :

0 ความคิดเห็น: