Latest News :

Nazotokine ตอนที่ 1-7/?? ซับไทย

Posted by at 19 พ.ย. 2559


ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Nazotokine


เรื่องย่อ : “โทคิเนะ อมิโนะ” หญิงสาวที่ทำงานอยู่ในบริษัทโฆษณา “TEN2” ในขณะที่ทำความสะอาดห้องประชุมอยู่นั้น อยู่ๆก็มีแสงสว่างล้อมรอบแถมยังไม่สามารถออกจากห้องได้ จนกว่าจะแก้ปริศนาได้สำเร็จ แล้วเธอก็ได้พบกับ “Hacchin” สิ่งมีชีวิตที่มาจากอีกมิติหนึ่งที่เรียกกันว่า “Quizn” ซึ่ง Hacchin มีความสนใจในความรู้สึกที่เกิดขึ้นหลังจากมีคนแก้ปริศนาได้ และยังสนใจในตัว โทคิเนะ อีกด้วย 

Nazotokine ตอนที่ 1 / สำรอง / สำรอง / สำรอง 
Nazotokine ตอนที่ 2 / สำรอง / สำรอง / สำรอง สำรอง 
Nazotokine ตอนที่ 3 / สำรอง / สำรอง / สำรอง สำรอง 
Nazotokine ตอนที่ 4 / สำรอง / สำรอง / สำรอง สำรอง 
Nazotokine ตอนที่ 5 / สำรอง / สำรอง / สำรอง สำรอง 
Nazotokine ตอนที่ 7 / สำรอง / สำรอง / สำรอง สำรอง 


Share this Post :

0 ความคิดเห็น: