Latest News :

Touken Ranbu: Hanamaru ตอนที่ 1-9/?? ซับไทย

Posted by at 29 พ.ย. 2559ในปี 2205 ในโลกที่ประวัติศาสตร์ได้เปลี่ยนไปจากเดิม เรื่องราวจะเกี่ยวข้องกับพวกคนใน Touken Danshi ที่ใช้ชีวิตอย่างสงบสุข
Touken Ranbu ภาคหลักจะฉายในปี 2017 โดย ufotable

Touken Ranbu: Hanamaru ตอนที่ 1 / สำรอง / สำรอง / สำรอง
Touken Ranbu: Hanamaru ตอนที่ 2 / สำรอง / สำรอง / สำรอง
Touken Ranbu: Hanamaru ตอนที่ 3 / สำรอง / สำรอง / สำรอง สำรอง
Touken Ranbu: Hanamaru ตอนที่ 4 / สำรอง / สำรอง / สำรอง สำรอง
Touken Ranbu: Hanamaru ตอนที่ 5 / สำรอง / สำรอง / สำรอง สำรอง
Touken Ranbu: Hanamaru ตอนที่ 6 / สำรอง / สำรอง / สำรอง สำรอง
Touken Ranbu: Hanamaru ตอนที่ 7 / สำรอง / สำรอง / สำรอง สำรอง
Touken Ranbu: Hanamaru ตอนที่ 8 / สำรอง / สำรอง / สำรอง สำรอง
Touken Ranbu: Hanamaru ตอนที่ 9 / สำรอง / สำรอง / สำรอง 
touken-ranbu-hanamaru-anime.jpg (1235×789)

Share this Post :

0 ความคิดเห็น: