Latest News :

Active Raid: Kidou Kyoushuushitsu Dai Hachi Gakari 2nd ตอนที่ 1-12/12 ซับไทย

Posted by at 30 พ.ย. 2559เรื่องราวจะเกิดขึ้นใน Tokyo เกี่ยวกับหน่วยที่ 8 ฝ่ายรักษาความปลอดภัยสาธารณะที่ 5 ของกองประจัญบานที่ 3 หรือที่รู้จักกันในชื่อ “The Eight” ที่ใช้ชุดเกราะพิเศษ “Willwear” ในการต่อต้านการก่อการร้าย

Active Raid: Kidou Kyoushuushitsu Dai Hachi Gakari 2nd ตอนที่ 1
Active Raid: Kidou Kyoushuushitsu Dai Hachi Gakari 2nd ตอนที่ 2
Active Raid: Kidou Kyoushuushitsu Dai Hachi Gakari 2nd ตอนที่ 3
Active Raid: Kidou Kyoushuushitsu Dai Hachi Gakari 2nd ตอนที่ 4
Active Raid: Kidou Kyoushuushitsu Dai Hachi Gakari 2nd ตอนที่ 5
Active Raid: Kidou Kyoushuushitsu Dai Hachi Gakari 2nd ตอนที่ 6
Active Raid: Kidou Kyoushuushitsu Dai Hachi Gakari 2nd ตอนที่ 7
Active Raid: Kidou Kyoushuushitsu Dai Hachi Gakari 2nd ตอนที่ 8
Active Raid: Kidou Kyoushuushitsu Dai Hachi Gakari 2nd ตอนที่ 9
Active Raid: Kidou Kyoushuushitsu Dai Hachi Gakari 2nd ตอนที่ 10
Active Raid: Kidou Kyoushuushitsu Dai Hachi Gakari 2nd ตอนที่ 11
Active Raid: Kidou Kyoushuushitsu Dai Hachi Gakari 2nd ตอนที่ 12 สำรอง / สำรองShare this Post :

0 ความคิดเห็น: