Latest News :

Chiruran: Nibun no Ichi ตอนที่ 1-12/12 ซับไทย

Posted by at 30 มี.ค. 2560เรื่องราวเกิดขึ้นในปีในปี 1912 หญิงสาวได้ถามชินปาจิ นากาคุระ เพื่อต้องการทราบเรื่องจริงของอสูรแห่งชินเซ็นกุมิ โทชิโซ ฮิจิคาตะ ย้อนไปปี 1859 เรื่องราวของ ฮิจิคาตะ และพรรคพวกในกลุ่มชินเซ็นกุมิ

Chiruran: Nibun no Ichi ตอนที่ 1 / สำรอง / สำรอง / สำรอง 
Chiruran: Nibun no Ichi ตอนที่ 2 / สำรอง / สำรอง / สำรอง 
Chiruran: Nibun no Ichi ตอนที่ 3 / สำรอง / สำรอง / สำรอง 
Chiruran: Nibun no Ichi ตอนที่ 4 / สำรอง / สำรอง / สำรอง 
Chiruran: Nibun no Ichi ตอนที่ 5 / สำรอง / สำรอง / สำรอง 
Chiruran: Nibun no Ichi ตอนที่ 6 / สำรอง / สำรอง / สำรอง  
Chiruran: Nibun no Ichi ตอนที่ 7 / สำรอง / สำรอง / สำรอง 
Chiruran: Nibun no Ichi ตอนที่ 8 / สำรอง สำรอง / สำรอง 
Chiruran: Nibun no Ichi ตอนที่ 9 / สำรอง สำรอง / สำรอง 
Chiruran: Nibun no Ichi ตอนที่ 10 / สำรอง สำรอง / สำรอง 
Chiruran: Nibun no Ichi ตอนที่ 11 / สำรอง สำรอง / สำรอง 
Chiruran: Nibun no Ichi ตอนที่ 12 END / สำรอง สำรอง / สำรอง 


ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Chiruran: Nibun no Ichi

Share this Post :

0 ความคิดเห็น: