Latest News :

Schoolgirl Strikers Animation Channel ตอนที่ 1-3/?? ซับไทย

Posted by at 21 ม.ค. 2560


เรื่องย่อ : ในอนาคตอันใกล้ โรงเรียนสตรีเอกชน โกริวคัง ได้มีหน่วยพิเศษที่คัดเลือกนักเรียนหญิงที่เรียกว่า Striker คอยรับมือจากศัตรู “โอบุริ

Schoolgirl Strikers Animation Channel ตอนที่ 1 / สำรอง สำรอง สำรอง
Schoolgirl Strikers Animation Channel ตอนที่ 2 / สำรอง สำรอง สำรอง
Schoolgirl Strikers Animation Channel ตอนที่ 3 / สำรอง สำรอง สำรองShare this Post :

0 ความคิดเห็น: