Latest News :

Schoolgirl Strikers Animation Channel ตอนที่ 1-12/13 ซับไทย

Posted by at 25 มี.ค. 2560


เรื่องย่อ : ในอนาคตอันใกล้ โรงเรียนสตรีเอกชน โกริวคัง ได้มีหน่วยพิเศษที่คัดเลือกนักเรียนหญิงที่เรียกว่า Striker คอยรับมือจากศัตรู “โอบุริ

Schoolgirl Strikers Animation Channel ตอนที่ 1 / สำรอง สำรอง สำรอง
Schoolgirl Strikers Animation Channel ตอนที่ 2 / สำรอง สำรอง สำรอง
Schoolgirl Strikers Animation Channel ตอนที่ 3 / สำรอง สำรอง สำรอง
Schoolgirl Strikers Animation Channel ตอนที่ 4 / สำรอง สำรอง สำรอง
Schoolgirl Strikers Animation Channel ตอนที่ 5 / สำรอง สำรอง สำรอง
Schoolgirl Strikers Animation Channel ตอนที่ 6 / สำรอง สำรอง สำรอง
Schoolgirl Strikers Animation Channel ตอนที่ 7 / สำรอง สำรอง สำรอง 
Schoolgirl Strikers Animation Channel ตอนที่ 8 / สำรอง สำรอง สำรอง 
Schoolgirl Strikers Animation Channel ตอนที่ 9 / สำรอง สำรอง สำรอง 
Schoolgirl Strikers Animation Channel ตอนที่ 10 / สำรอง สำรอง สำรอง 
Schoolgirl Strikers Animation Channel ตอนที่ 11 / สำรอง สำรอง สำรอง 
Schoolgirl Strikers Animation Channel ตอนที่ 12 / สำรอง สำรอง สำรอง Share this Post :

0 ความคิดเห็น: